Fornybar energi

  • Fornybar energi: Forprosjekt for tidevannskraftverk (Beam Reach prosjekt for Tidal Sails)
    MTS har sammen med Tidal Sails AS utviklet og gjennomført et forprosjekt innen produksjon av energi fra tidevann.

 MT Solutions fornybar industri3

MT Solutions fornybar industri for Tidal Sails.


  • Landbasert industri/fornybar: Gjennomføring av pilottest for en lukket veksthusproduksjon (GreenCap Solutions)
MT Solutions fornybar industri Green Cap

MT Solutions fornybar industri med Green Cap.

MTS har i 2018 utviklet og bygget et pilotanlegg (se bilde) som tar Co2 opptak og gir mulighet for et lukket veksthus med økt grønnsaksproduksjon med mindre energitilførsel. Prosjektet har sommeren 2018 gjennomført en svært suksessfull demo av anlegget. MTS har, på oppdrag for GreenCap Solutions, i disse dager under bygging et fullskalaanlegg som skal verifisere teknologien sammen med biologien (plantene) i løpet av 2019. Prosjektet er en av de største totalentreprisene i MTS historie, hvor utviklingsarbeidet har omfattet alle fagområder fra prosessutvikling og design, til innkjøp, bygging, og oppfølging av store utstyrsleveranser. MTS gjennomfører også igangkjøring, testing og innregulering av anlegget, før anlegget skal inn i verifikasjonstester på nyåret.

 

MT Solutions fornybar industri

Bilde av fullskala ECS systemet som er under bygging hos NIBIO (=Norsk Institutt for BioØkonomi). Anlegget ferdigstilles i januar 2019 og vil undergå testing gjennom hele 2019.

MT Solutions fornybar industri2

MT Solutions is a part of BR Industry AS with 11 other companies and turnover NOK 3.000.000.000